2009 – 3 Vinnere

NN_arkpris2009_web

Nordnorsk arkitekturpris 2009 ble utdelt på årsmøtet i Nord-Norges arkitektforening i Tromsø, fredag 5. juni. Utdelingen ble foretatt av juryens leder, siv.ark. MNAL Rose Marie Steinsvik.

I år har juryen valgt å dele ut tre priser, en til hvert fylke.

Nordnorsk arkitekturpris 2009 går til:

Ungdomshuset Straumanstua på Kleppstad, Vestvågøy i Lofoten, ved Jarmund/Vigsnæs arkitekter A/S på oppdrag fra Ungdomslaget Dønning og Statens vegvesen ved Nasjonal turistveg Lofoten.

Prosjektet ”Hamningberg – med varsomhet som forutsetning” for det arbeidet som utføres for å ta vare på den unike kulturarven i området. Prisvinnerne er altså samarbeidet mellom Finnmark Fylkeskommune, Statens vegvesen ved nasjonale turistveger, Vardø og Båtsfjord kommuner, Hamningberg bygdelag, Hamningberg næringsforening, Hamningberg handel og innbyggerne i Hamningberg.

Nord-Norges arkitektforenings ærespris går til:

Professor Knut Eirik Dahl, Tromsø for hans langvarige arbeid for å øke forståelsen for – og høyne kvaliteten på – våre urbane omgivelser.

I juryens begrunnelser for tildelingene heter det:

”I år går enkeltprisene til et byggverk i Nordland og et stort og forbilledlig restaureringsprosjekt i Finnmark. I tillegg mener juryen det er riktig å dele ut æresprisen til en enkeltperson som fortsetter å gjøre sin innsats gjennom et omfattende internasjonalt nettverk fra et utgangspunkt i Troms.  Men det er en fellesnevner for disse prosjektene: medvirkning, demokratisk mobilisering eller til og med dugnadsinnsats. Juryen ønsker altså å honorere prosesser med mange medvirkende, som har ført fram til gode resultater.”

Om Straumanstua

”Da det gamle ungdomshuset til Dønning UL på Kleppstad på Vestvågøy i Lofoten brant ned 13. desember 2004, var det ingen selvfølge at det skulle bli reist et nytt hus på det vesle stedet. Det skjedde gjennom et uvanlig og forbilledlig samspill mellom lokale ildsjeler i ungdomslagets byggekomité og Turistvegprosjektet. Ungdomslaget trengte hus og ville flytte det nærmere riksvegen, mens Nasjonal Turistveg Lofoten trengte avkjøring, parkering og toalettfasiliteter til rasteplass. Gjennom Turistvegprosjektet ble Jarmund/Vigsnæs A/S engasjert.

Gjennom respektfullt samarbeid mellom byggherrer, arkitekt og den lokale entreprenøren ble bygget ferdigstilt ett år etter prosjektstart med betydelig dugnadsinnsats av ungdomslagets medlemmer, som er i godt voksen alder. Juryen mener sjølsagt også at prosjektet har blitt arkitektonisk svært vellykket.”

Om Hamningberg

”Juryen har også funnet det riktig å dele ut prisen til et restaureringsprosjekt som har pågått siden 2007. Det var Riksantikvaren som tok initiativet i 2005. Hensikten var å utvikle et nasjonalt verdiskapningsprogram på kulturminneområdet, og begrunner det med at ”Kulturminner og kulturområder i større grad må tas i bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskapning i næringslivet”. Hamningberg, ytterst på Varangerhalvøyas kyst i Øst-Finnmark, var en av tre lokalsamfunn som ble valgt ut. Fra starten ble det lagt opp til et omfattende samarbeid mellom Riksantikvaren, Finnmark Fylkeskommune og Båtsfjord og Vardø kommuner, i tillegg til Statens vegvesen og deres prosjekt Nasjonale turistveger.  Det er samarbeidet med de lokale kreftene, og de konkrete resultatene som er oppnådd, i form av en restaurert bygningsmasse og langsiktig kompetanseoppbygging, som gjør at juryen vil hedre prosjektet.

Hamningberg er ”End of Europe”. Der slutter den planlagte nasjonale turistveg Varanger.

I Hamningberg finnes kulturminner tilbake til steinalderen. Stedet hadde sin storhetstid som viktig fiskerihavn og base for pomorhandelen på 1800-tallet. Noen av de bevarte bygningene i Hamningberg er rorbuer som er oppført i Russland med russisk lafteteknikk og flyttet til stedet.

Bebyggelsen ble spart for tyskernes nedbrenning i 1944 og 1945, men området har mange kulturminner fra krigen, både tyske befestninger og minner etter partisanenes virksomhet.

På 1960-tallet ble stedet fraflyttet fordi statlige myndigheter ikke prioriterte bygging av molo. Men det er folk fra familiene som flyttet, som i dag sørger for vedlikehold av bygninger, hager og øvrige kulturminner. Dette skjer i samsvar med planene for håndverksmessig, antikvarisk kompetanseheving hos håndverkere, tømrerelever og lærlinger.

De siste årene har det vært stor økning av antall tilreisende til det særegne stedet. Da er det svært viktig at Hamningberg opprettholder de unike bygningene i Finnmarks best bevarte fiskevær.”

Om Knut Eirik Dahl

”Helt siden tiden i det nyskapende arkitektkontoret blå strek tidlig på 1980-tallet, har dagens æresprisvinner stått i første rekke i den arkitektur- og byplanfaglige debatten i Nord-Norge. Han har også markert seg nasjonalt og internasjonalt. Han har, sammen med sine kolleger i blå strek, mottatt Nordnorsk arkitekturpris for Lofotakvariet i Kabelvåg. Han er også tidligere mottaker av Statens miljøpris for byplanprosjektet Spillet om Tromsø, A. C. Houens fonds diplom for fremragende arkitektur (for blå streks bygning for Norske Reindriftssamers Landsforbund i Grønnegata i Tromsø) og Tromsø Kommunes kulturpris for sin innsats med Byutviklingens år i Tromsø i 2005.

Prosessen med Byutviklingens år 2005 førte også til at Tromsø ble representert på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2006, sammen med Oulo og Kiruna.  Det siste året har æresprisvinneren vært med i teamene som vant de internasjonale konkurransene om Øresundregionen og om utforminga av Nordhavnen i København. Disse konkurransene ble vunnet i samarbeid mellom prisvinnerens eget kontor Dahl & Uhre og arkitektkontoret 70 grader Nord i Tromsø, (fjorårets vinner av Nordnorsk arkitekturpris), men også med en omfattende bruk av internasjonale støttespillere som ble mobilisert via internett.

I tillegg til at æresprisvinneren er en dyktig arkitekt og formgiver, er det hans store evne til å mobilisere bredt til diskusjoner og debatt om arkitektur og byutviklingsspørsmål som har gjort ham til en autoritet som svært mange lytter til – og gjerne diskuterer med. Han kjennetegnes av en aldri hvilende energi og vilje til å gå løs på nye utfordringer, en ukuelig optimisme på hva som er mulig å få til, og en usvikelig evne til å få andre med på sitt engasjement.

Æresprisvinneren er også mangeårig president i Europan Norge.”

Juryen har bestått av:

Rose Marie Steinsvik, Tromsø

Mia De Coninck, Kirkenes

Erling Steenstrup, Tromsø

Gisle Løkken, Tromsø (fra fjorårets prisvinner 70°N, Tromsø)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s