2002: Sametinget i Karasjok

Sámediggi Kárášjogas – Sametinget i Karasjok

Sametingsbygningen_sameting_article_main_image

Juryens begrunnelse: 

Etter en åpen arkitektkonkurranse i 1996, med hele 48 forslag, valgte konkurransejuryen oppslaget til det bygget som nå er reist og ble tatt i bruk i august 2000.  

Oppgaven utfordret til å problematisere maktbegrepet – Sametinget er jo et av to parlamentsbygg for folkevalgte forsamlinger i Norge.  Her vises kanskje makten som ligger i en sterk egen identitet og tilstedeværelse, i motsetning til den tradisjonelle hersker-makten, jfr vårt andre parlamentsbygg – bygd symmetrisk i granitt og med (av alle dyr) løver utenfor.

Oppgaven utfordret ikke minst til å problematisere samisk arkitektur – hva er samisk arkitektur ved årtusenskiftet ?  Er det mulig – og er det relevant – å bruke referanser fra småskala tradisjonell samisk arkitektur – ofte temporær – til et stort, komplekst og bestandig institusjonsbygg i vår tid ?

Moderne samiske musikere klarer å forene urgammel tradisjon med den nye tida, der referanser til internasjonal samtid bidrar til å gi ”det samiske” en ny – moderne – form.   Samme ambisjon synes arkitekten å ha hatt her, og juryen mener at det i store trekk er vellykket.  

Bygningen gir en interessant nytolkning av forhold til landskap, og av tradisjonelle former og materialbruk :  

Viddelandskapet kryper helt inntil bygningens vegg.  Bygningen er strategisk plassert i landskapet, men bl.a. pga bruk av naturmaterialer i eksteriøret dominerer den ikke.

Skråveggen i kontordelen nytolker reingjerdet eller innhegningen på en vellykket måte.

Plenumssalen inspirert av làvvuens form kunne blitt en floskel, men er bearbeidet til et verdig symbol og danner noen av de flotteste rommene i bygningen.

Synlige konstruksjoner gir assosiasjoner til goahti-konstruksjonens lesbarhet.

Hvis en ser interiøret som et stort landskap med naturmaterialer som stein og tre og med masse dagslys, er de små elementene av fargesterk møblering en parallell til hus og mennesker i det store landskapet fra vidde til kyst. 

Et viktig kjennetegn ved duoddji (tradisjonell samisk brukskunst), særlig innafor reindriftssamisk nomadisme, er ornamentikken som prydet gjenstandene.  Dette er nydelig tolket i kunstnerisk utsmykning : gamle visdomsord i tinn på veggene.

Vi har mange ganger sett gode prosjekter som svikter i gjennomføringsleddet.  Dette bygget vinner også her !  Bygningen har fått en god gjennomføring med sjeldent godt håndverk og omsorg for detaljene.

Arkitekter : Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL 

og Christian A. Sundby siv.ark. MNAL, begge Oslo

Interiørarkitekt : Beate Ellingsen AS og Rannveig Getz, begge Oslo

Utsmykning : Hilde Schancke Pedersen, Tromsø og Kristin Ytreberg, Oslo

Byggherre : Statsbygg v/ Per Alseen

Bruker : Samediggi – Sametinget

Entreprenør : Bjørn Bygg, Tromsø

Byggeleder :Finnmark Teknikk as, Lakselv

Juryen retter en spesiell takk til vår omviser i Karasjok : Sametingets far : representant i forarbeidet til prosjektet og medlem i konkurransejuryen Per Edvard Klemetsen, og til Lasse og Tonje for husvære med mer.

Øyvind Lind
juryens leder

John Kristoffersen
jurymedlem

Heidi Bjøru
jurymedlem

Prosjektet i Arkitekturguiden for Nord-Norge og Svalbard (link)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s