2018 – turistvegprosjektet Bukkekjerka, Andøya

 

Fra pressemeldingen:

Nordnorsk arkitekturpris 2018

Årets pris går til Morfeus Arkitekter for Bukkekjerka rasteplass på Andøya. Prosjektet er del av nasjonale turistveier og er plassert mellom havet og veien, ved den karakteristiske fjellformasjonen Bukkekjerka. Prosjektet består av flere elementer plassert i landskapet for å fremheve stedets mangfold og historie. De forskjellige elementene har forskjellige funksjoner som det finnes mer tilgjengelig og beriker landskapet. 

Det arkitektoniske uttrykket ble gjort av brettede betongflak, inspirert av de taggete fjellformasjonen i området. Variasjon innenfor samme formspråk oppstår med utspring i forskjellige funksjoner, og ikke minst deres møter med forskjellige landskapssituasjoner. Arkitektenes mål har vært på prosjektet skal fremstå som skulpturelle landskapselementer mer enn som bygg. 

Bukkekjerka på Andøya, det er jeg i Juryens øyne og arkitektoniske verk av høy kvalitet som viser og modifikasjoner i utformingen og et klart forhold til landskapet. Et prosjekt som ikke bare er evner å tilpasse seg stedets ånd, menn som også beriker sine omgivelser.

Nordnorsk arkitekturpris deles ut årlige prosjekter med spesifikke referanser til, og av betydning for, nordnorsk historie, kultur og omgivelser.
Juryen har bestått av Eirik Tollåli, Sami Rintala og Annette Fleischer.

linker:

Morfeus arkitekter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s