2016 – Fordypningsrommet Fleinvær, Nordland

Fleinvær2_©Kathrine_Sørgård-3Fordypningsrommet Fleinvær

Fordypningsstedet Fleinvær

Nordnorsk arkitekturpris 2016

 

Juryens begrunnelse: Byggherrens gode intensjoner og mening om at tid, og ikke bare sted, var en naturlig del av prosjektutviklingen. Dette har bidratt til et helhetlig og genuint spennende prosjekt.

Med fokus på lokal byggeskikk og eksisterende landskapsforhold, har de involverte greid å skape et sted hvor besøkende kan leve tett på naturen og oppleve det skiftende været og lyset i Nord-Norges vakre havgap.

Juryen mener at prosjektets fremtidsrettede fokus på en “kultur- og reiselivsnæring” kan ses i sammenheng med tidens krav til omstilling og endring langs kysten. Prosessen tok flere ting på alvor: naturen og landskapet, håndverk og arkitektur, tilstedeværelse, ro og fred, skapelse og utvikling. Resultatet ble et prosjekt som viser en ekthet og råskap som kan tiltrekke seg tilreisende, og være noe fastboende kan være stolt av og livnære seg på, i samfunn hvor tidligere næringer er i tilbakegang.

Fordypningsrommet Fleinvær, er i juryens øyne, i sine værharde omgivelser – et poetisk, vakkert prosjekt, med et sosialt aspekt som vil berike de lokale og tiltrekke seg de utenfra, og et bilde på hva nordnorsk natur, kultur og arkitektur kan være.

Nordnorsk arkitekturpris deles ut årlige prosjekter med spesifikke referanser til, og av betydning for, nordnorsk historie, kultur og omgivelser.
Juryen har bestått av Sara Lund, Anette Fleischer og Magnus Vaagan.

linker:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s