2010: Hamsunsenteret på Hamarøy

Hamsunsenteret

Nordnorsk arkitekturpris for 2010 gis til et enestående arkitekturverk av internasjonal klasse; et kontroversielt prosjekt som det tok 15 kronglete år å realisere: Hamsunsenteret i Presteid på Hamarøy i Nordland. 

Prisen går altså til Steven Holl Architects, New York, og LY arkitekter, Oslo, med Nordland fylkeskommune som byggherre. 

Juryens sekretær, Erling Steenstrup, som var til stede under den offisielle åpningen av senteret på Hamsuns 150-årsdag i fjor, sa blant annet dette i sin tale ved offentliggjøringen på Nord-Norges arkitektforenings årsmøte i Tromsø i dag:

”Det kan virke opplagt at når en internasjonal ”starchitect” som Steven Holl tegner noe i Norge, og ikke minst Nord-Norge, fortjener det automatisk en pris. Og slik er det. Nesten. 

Men et Navn er ikke nok. Verket må overbevise – ikke som en innkjøpt bølgepappmodell på MoMA i New York, men i den mektige naturen. I konkurranse med Hamarøyskaftet, i lyden fra havstrømmen Glimma, i mørketida, og i ”Nordlandssommerens evige lys”, som det står i ”Pan”.

Bygningen gjør det. Med en kantet og trassig skjønnhet som står i mørk kontrast til landskapet – og framhever det.  

Steven Holl beskriver sjøl verket slik: ”Bygningen er tenkt som en arketypisk og intens konsentrasjon av ånd i rom og lys, en arkitektonisk konsentrasjon av en Hamsun-karakter. Konseptet for museet ”Bygning som kropp: Slagmark for usynlige krefter” er tenkt innenfra og utover. Trefasaden er gjennomhullet av skjulte impulser som trenger gjennom overflaten.: En ”tom fiolinkasse”-balkong har fenomenale akustiske egenskaper, mens en annen utsiktsbalkong er som ”jenta med opprullede ermer som polerer gule vindusruter”. Flere andre aspekter ved bygningen tar utgangspunkt i, og omfortolker, en lokal og tradisjonell byggeskikk. Den sortbeisede trefasaden er karakteristisk for de norske stavkirkene. I hagen på taket fungerer det lange gresset som en moderne vri på det tradisjonelle norske torvtaket. De hvitmalte betonginteriørene karakteriseres av diagonale lysstråler, som er beregnet til å fare gjennom snittet på visse dager i året. Disse underlige og overraskende opplevelsene av rom, perspektiv og lys skaper en inspirerende ramme for utstillingene” 

Det er først i dag man vil vite 100 % om den siste påstanden holder.  11. juni 2010 er den offisielle åpningsdatoen for utstillingene i Hamsunsenteret. Prisvinnerne kan derfor ikke komme hit i dag. Men avgjørelsen gjøres kjent under åpningen. 

La denne prisutdelinga også være en hilsen og anerkjennelse til en sta og modig byggherre som har ”stått han av” i en storm av protester, utskjelling og oppheta diskusjoner om alt fra tomtevalg, pengebruk, ”stygt og pent” – og ikke minst diskusjonen om forfatteren, modernisten og det som fortsatt er et nasjonalt traume, nazisten Knut Hamsun – gjennom 15 år. 

Det er ikke tvil om, gjennom referansene til ”Sult”, ”Mysterier” og ”Pan”, at det er 1890-tallsmodernisten som har inspirert Steven Holl. Men det er like klart at en så kontroversiell skikkelse som Knut Hamsun fortjener et slikt originalt og nyskapende arkitektonisk verk.”

Juryen har bestått av Rose Marie Steinsvik, Mia de Coninck, Erling Steenstrup og Knut Eirik Dahl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s