Vinner 2016: Fordypningsrommet Fleinvær!

Prisen ble delt ut fredag 10.03.17 i Tromsø. Byggherre Håvard Lund var tilstede for å ta i mot prisen.

NODAs bildeserie fra kvelden

Her er juryens begrunnelse:

Nordnorsk arkitekturpris 2016

Nordnorsk arkitekturpris 2016 gis til et prosjekt som verdsetter den naturlige isolasjon og  utviser en nytolkning av nordisk byggetradisjon satt i det skjøre og ville nordnorske havgapet, med en modig retning for hva nordnorsk kystkultur og turisme kan representere. Resultatet er blitt et spennende prosjekt som setter et av vår tids store behov i fokus: behovet for stillhet og kontemplasjon, for å kunne skape og være tilstede i verden rundt oss.

Nordnorsk arkitekturpris 2016 går i år til Tyin tegnestue og Rintala Eggertson Architects for Fordypningsrommet Fleinvær. Tyin tegnestue drives av Yashar Hansen og Andreas Giertsen, Rintala Eggertson drives av Sami Rintala og Dagur Eggertson. Sammen har de laget et særegent prosjekt til byggherre og oppdragsgiver Håvard Lund.

Beskrivelse av kontorene:
Tyin Tegnestue og Rintala Eggertson arkitekter har til felles at de ser på sine arbeidsoppgaver med et nytenkende blikk kombinert med en stor interesse for håndverkstradisjoner. Med utgangspunkt i stedsspesifikke løsninger er prosjektene deres ofte nyskapende og eksperimentelle, men alltid med en fokus på gode detaljer og materialer.  Deres arbeidsmetodikk har stort geografisk nedslagsfelt, og de er publiserte og populære over hele verden.

Juryens begrunnelse:
Byggherrens gode intensjoner og mening om at tid, og ikke bare sted, var en naturlig del av prosjektutviklingen. Dette har bidratt til et helhetlig og genuint spennende prosjekt.

Med fokus på lokal byggeskikk og eksisterende landskapsforhold, har de involverte greid å skape et sted hvor besøkende kan leve tett på naturen og oppleve det skiftende været og lyset i Nord-Norges vakre havgap.

Juryen mener at prosjektets fremtidsrettede fokus på en “kultur- og reiselivsnæring” kan ses i sammenheng med tidens krav til omstilling og endring langs kysten. Prosessen tok flere ting på alvor: naturen og landskapet, håndverk og arkitektur, tilstedeværelse, ro og fred, skapelse og utvikling. Resultatet ble et prosjekt som viser en ekthet og råskap som kan tiltrekke seg tilreisende, og være noe fastboende kan være stolt av og livnære seg på, i samfunn hvor tidligere næringer er i tilbakegang.

Fordypningsrommet Fleinvær, er i juryens øyne, i sine værharde omgivelser – et poetisk, vakkert prosjekt, med et sosialt aspekt som vil berike de lokale og tiltrekke seg de utenfra, og et bilde på hva nordnorsk natur, kultur og arkitektur kan være.

———

 

Nordnorsk arkitekturpris deles ut årlig til prosjekter med spesiell referanse til, og av

betydning for, nordnorsk historie, kultur og omgivelser.

 

Juryen har bestått av Sara Lund, Anette Fleischer og Magnus Vågan.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s